Privacy

Hoe gaan we met jouw persoonsgegevens om?

Als je gebruikmaakt van de dienstverlening van Brickler, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Brickler hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. We gaan dan ook zorgvuldig met jouw gegevens om. Hieronder lees je wat dit inhoudt.

Brickler, is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd in Den Haag.

Brickler leeft de privacyvoorschriften na die opgesteld zijn in de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ . De tekst van deze Gedragscode kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Aanmelding bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Brickler heeft bij de AP gemeld wat we met jouw persoonsgegevens doen. Op de site van de AP kun je het Meldingenregister bekijken. Hier vind je informatie over de gegevens die Brickler verwerkt en over de partijen met wie Brickler gegevens kan uitwisselen.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Brickler ondersteunt jou (als gebruiker van de Brickler-app) in het proces van het zoeken naar een huis tot het afsluiten van een hypotheek. Je gegevens bepalen jouw (financiële) mogelijkheden in dit proces.

We verwerken jouw persoonsgegevens:

 • om de dienstverlening van Brickler persoonlijk op jouw situatie af te kunnen stemmen.
 • om te kunnen bemiddelen. Brickler kan in financiële producten en diensten bemiddelen. Brickler kan in deze rol als bemiddelaar jouw persoonsgegevens doorgeven aan aanbieders van financiële producten en diensten.
 • om interne analyses uit te kunnen voeren: om het gebruikersbestand van de Brickler-app te vergroten, om nieuwe functionaliteiten toe te voegen en om de dienstverlening te verbeteren door beter in te kunnen spelen op de persoonlijke situatie van de gebruiker.
 • om fraude te voorkomen en te bestrijden ten opzichte van Brickler en andere instellingen.
 • om statistische analyses te kunnen doen.
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • om (gerichte) marketingactiviteiten uit te voeren om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

Naast de informatie die wij van jou krijgen, kunnen wij voor bovengenoemde doelen informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Veilig

Brickler zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Op meerdere manieren beschermen wij jouw gegevens:

 • De Brickler-app is alleen te downloaden met een geldig account voor de Google Playstore en de Apple App store.
 • Het is verplicht om een pincode aan te maken. Met deze pincode wordt jouw account en worden jouw persoonlijke gegevens afgeschermd. Alleen met deze pincode kun je gebruik maken van de app. Brickler kent deze pincode niet en zal nooit naar jouw pincode vragen.
 • Brickler verstuurd digitale gegevens altijd versleuteld (encrypted data).
 • De servers waar Brickler gebruik van maakt, staan binnen de Europese Unie en voldoen aan strenge eisen.

Gebeurtenissenadministratie

Wij houden een gebeurtenissenadministratie bij. Hierin worden persoonsgegevens opgenomen die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van Brickler en Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan jou bepaalde rechten toe. Zo heb je het recht om ons een opgave te vragen van de gegevens van jouzelf die door Brickler worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij € 4,50 in rekening brengen. Daarnaast vragen we je om een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Als het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden bevat, dan kun je schriftelijk om aanpassing van deze gegevens vragen. Binnen vier weken na jouw verzoek hoor je van ons. Je kunt je verzoek sturen naar: Brickler, Antwoordnummer 21, 2509 VB Den Haag

Jouw bezoek aan onze site en cookies

Door het bezoek aan onze website worden op jouw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij jouw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Jouw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie op de site worden afgestemd op jouw voorkeuren.

De Brickler-app maakt geen gebruik van cookies.

Klachten?

Heb je een klacht over de manier waarop Brickler met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je deze klacht indienen bij Brickler. Stuur een e-mail naar privacy@brickler.nl of een brief naar Brickler, Antwoordnummer 21, 2509 Den Haag. 

Brickler heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij raden je aan om dit privacy statement regelmatig te bekijken. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan Brickler verstrekt.

Brickler is beschikbaar op iOS en Android

Download voor iOS Download voor Android